Αρχειακό Υλικό

Hommage à Katakouzenos

Η βραδιά για τον Σεφέρη που οργάνωσε ο Άγγελος Κατακουζηνός ως Πρόεδρος της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης το Δεκέμβριο του 1968

Η συνέντευξη που έδωσε ο Άγγελος Κατακουζηνός για τον Θεόφιλο ως πρόεδρος της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης

Το Ίδρυμα Άγγελου και Λητώς Κατακουζηνού, 2013