Ανοίγει για το κοινό το σπίτι του Άγγελου Κατακουζηνού