Αφιέρωμα στο μουσικό έργο της Εύας Πάλμερ – Σικελιανού Καλλιτεχνικό Σύνολο «Πολύτροπον»