Εργαστήριο του καλλιτέχνη Λεωνίδα Μιχαλάκου

Σάββατο 11 Ιανουαρίου 13:00-16:00

Ο Λεωνίδας Μιχαλάκος θα δείξει πως μπορούμε να δουλεύουμε με περγαμηνόχαρτα
μελάνια μέταλλα αυγοτέμπερες και κόλλες και πάνω στο πως σχεδιάζεται, γράφεται και
ζωγραφίζεται μια σελίδα που κάποτε θα αποτελούσε σελίδα συγκεκριμένου
χειρογράφου. Θα σχεδιάσουμε γράμματα σε βυζαντινή γραφή και θα δουλέψουμε πάνω
σ΄αυτά. Θα μπορεί κάποιος να πάρει μαζί του το αρχικό του γράμμα, ή μια φράση που
του αρέσει, ή έναν στίχο από ένα ποίημα.

Μέχρι 10 άτομα