Σπύρος Βασιλείου

Σκηνικά για το
Θεατρικό Έργο «Το
Φωτεινό Μονοπάτι»,
gouache σε χαρτί, 8,2 x 12,5 cm (τρία)