Σπύρος Βασιλείου

Ακτή, ελαιογραφία
(και collage;) σε
καμβά, 30 x 55 cm