Σπύρος Βασιλείου

Το Σαλόνι της οδού Πινδάρου, 44 x 59 cm