Γιώργος Γουναρόπουλος

Καράβι,
ελαιογραφία σε ξύλο, 44 x 53 cm