Μιχάλης Τόμπρος

Σύνθεση
Synthesis

Χαρακτικό (χάραξη Γ. Βαρλάμος),
18 x 21 εκ, 1957
Με αφιέρωση του καλλιτέχνη στον Άγγελο Κατακουζηνό (Στον παλαιό μου φίλο Κατακουζηνό…)
Etching (printed by G. Varlamos), 1957, 18 x 21 cm
With the artist’s dedication to Angelos Catacouzinos (To my old friend Catacouzino…)