Νίκος Χατζηκυριάκος – Γκίκας

έγχρωμη λιθογραφία από το λεύκωμα Λυρικά, (έκδοση Α. Ιόλα, Παρίσι-Μιλάνο,1942) 60 x 38 cm