Εγχάραξη σε χαλίβδινη πλάκα

Εγχάραξη σε χαλίβδινη πλάκα από έκδοση του 19ου,
17,5 x13 εκ.