Σπύρος Βασιλείου

Αττικό, ξυλογραφία από την ποίηση του Άγγελου Σικελιανού, 18 x 17 cm