Νίκος Χατζηκυριάκος – Γκίκας

Ο Θρίαμβος του Δημοτικισμό, λιθογραφία, 1939, 26 x 18,5 cm