Βιβλικό επεισόδιο από τις περιπλανήσεις του Τοβία με τον Αρχάγγελο Ραφαήλ

Βιβλικό επεισόδιο από τις περιπλανήσεις του Τοβία με τον Αρχάγγελο Ραφαήλ

Biblical episode of Tobias’s journeys with Archangel Raphael

Επιχρωματισμένη χαλκογραφία, 18ος αι.,
35,5 x 43 εκ.

Recoloerd copper engraving, 18th century, 35,5 x 43 cm