Χάρτης της Λέσβου

Χαλκογραφία από την έκδοση Olfert Dapper 17,5 x 14,5 εκ.