Άποψη Ιωαννίνων

Άποψη Ιωαννίνων
A view of Ioannina

Steel engraving, από αταύτιστη έκδοση του 19ου αι.,
17 x 13 εκ.

Etching on steel, from an unidentified publication of the 19th century, 17 x 13 cm